Báo giá dịch vụ Marketing ONLINE

BASIC
Giá tối thiểu
12.500.000 VNĐ/ tháng
Bao gồm
Tư vấn ngay
PREMIUM
Giá tối thiểu
15.000.000 VNĐ/ tháng
Bao gồm
Tư vấn ngay
PLATINUM
Giá tối thiểu
20.000.000/ tháng
Bao gồm
Tư vấn ngay
Tổng quan
Phân tích SWOT doanh nghiệp - sản phẩm
Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng - Đối thủ cạnh tranh
Lên kế hoạch triển khai chi tiết marketing online
TChạy quảng cáo trên kênh chuyên sâu (FA hoặc GA) 1 2 2
Đo lường báo cáo hàng ngày Hỗ trợ sale về kịch bản, chốt sale
Xây dựng kế hoạch remarketing khách hàng cũ - Marketing 0 đồng
Bài content quảng cáo 5 10 15
Bài chăm sóc fanpage 10 20 30
Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 3 tháng: Miễn phí 10%
Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 6 tháng: Miễn phí 1 tháng
Tư vấn chiến lược marketing online trong 3-6 tháng (Thương hiệu/ quảng cáo)
Tư vấn chiến lược sản phẩm, kênh phân phối, kênh truyền thông…
Hỗ trợ thiết kế ấn phẩm truyền thông sự kiện
Liên hệ với bên thứ 3 (báo chí, KOLs, truyền hình, ...) truyền thông thương hiệu
Thiết kế 1 landing pages
Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
Viết bài website (giới thiệu/ tạo phễu - 8 bài/ tháng)
Lên kịch bản video/ bài viết pr báo chí/ TVC
BASIC

Mức giá tối thiểu

12.500.000 / tháng

Phân tích SWOT doanh nghiệp – sản phẩm

Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng – Đối thủ cạnh tranh

Lên kế hoạch triển khai chi tiết marketing online

Chạy quảng cáo trên kênh chuyên sâu (FA hoặc GA)

5

Đo lường báo cáo hàng ngày. Hỗ trợ sale về kịch bản, chốt sale

Xây dựng kế hoạch remarketing khách hàng cũ – Marketing 0 đồng

Bài content quảng cáo

5

Bài chăm sóc fanpage

10

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 3 tháng: Miễn phí 10%

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 6 tháng: Miễn phí 1 tháng

Tư vấn chiến lược marketing online trong 3-6 tháng (Thương hiệu/ quảng cáo)

Tư vấn chiến lược sản phẩm, kênh phân phối, kênh truyền thông

Hỗ trợ thiết kế ấn phẩm truyền thông sự kiện

Liên hệ với bên thứ 3 (báo chí, KOLs, truyền hình, …) truyền thông thương hiệu

Thiết kế 1 landing page

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Viết bài website (giới thiệu/ tạo phễu – 8 bài/ tháng)

Lên kịch bản video/ bài viết pr báo chí/ TVC

PREMIUM

Mức giá tối thiểu

15.000.000 / tháng

Phân tích SWOT doanh nghiệp – sản phẩm

Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng – Đối thủ cạnh tranh

Lên kế hoạch triển khai chi tiết marketing online

Chạy quảng cáo trên kênh chuyên sâu (FA hoặc GA)

5

Đo lường báo cáo hàng ngày. Hỗ trợ sale về kịch bản, chốt sale

Xây dựng kế hoạch remarketing khách hàng cũ – Marketing 0 đồng

Bài content quảng cáo

10

Bài chăm sóc fanpage

20

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 3 tháng: Miễn phí 10%

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 6 tháng: Miễn phí 1 tháng

Tư vấn chiến lược marketing online trong 3-6 tháng (Thương hiệu/ quảng cáo)

Tư vấn chiến lược sản phẩm, kênh phân phối, kênh truyền thông

Hỗ trợ thiết kế ấn phẩm truyền thông sự kiện

Liên hệ với bên thứ 3 (báo chí, KOLs, truyền hình, …) truyền thông thương hiệu

Thiết kế 1 landing page

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Viết bài website (giới thiệu/ tạo phễu – 8 bài/ tháng)

Lên kịch bản video/ bài viết pr báo chí/ TVC

PLATINUM

Mức giá tối thiểu

20.000.000 / tháng

Phân tích SWOT doanh nghiệp – sản phẩm

Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng – Đối thủ cạnh tranh

Lên kế hoạch triển khai chi tiết marketing online

Chạy quảng cáo trên kênh chuyên sâu (FA hoặc GA)

5

Đo lường báo cáo hàng ngày. Hỗ trợ sale về kịch bản, chốt sale

Xây dựng kế hoạch remarketing khách hàng cũ – Marketing 0 đồng

Bài content quảng cáo

10

Bài chăm sóc fanpage

20

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 3 tháng: Miễn phí 10%

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 6 tháng: Miễn phí 1 tháng

Tư vấn chiến lược marketing online trong 3-6 tháng (Thương hiệu/ quảng cáo)

Tư vấn chiến lược sản phẩm, kênh phân phối, kênh truyền thông

Hỗ trợ thiết kế ấn phẩm truyền thông sự kiện

Liên hệ với bên thứ 3 (báo chí, KOLs, truyền hình, …) truyền thông thương hiệu

Thiết kế 1 landing page

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Viết bài website (giới thiệu/ tạo phễu – 8 bài/ tháng)

Lên kịch bản video/ bài viết pr báo chí/ TVC

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Đối với mỗi doanh nghiệp chúng tôi chia làm 3 giai đoạn: Khảo sát thị trường, lập kế hoạch; khởi động và chạy đà giúp tăng mức độ nhận biết thương hiệu; tăng tốc và chinh phục khách hàng để mang lại doanh thu. Tùy theo mặt hàng/ dịch vụ mà chúng tôi sẽ có thời gian dự kiến khác nhau.

Cam kết thực hiện dự án theo đúng ngân sách yêu cầu và hỗ trợ định hướng target đúng mục tiêu để đảm bảo hiệu quả.

Đứng trên góc nhìn của người làm Marketing, TripleS có nghĩa vụ tư vấn và xây dựng một chiến lược tiếp thị phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn với mục tiêu tạo ra đơn hàng, tăng doanh số.

Chúng tôi sẽ gửi báo cáo định kỳ cho doanh nghiệp theo dõi. Doanh nghiệp có thể xem kết quả, chi phí mà cho chúng đo lường được theo các chiến dịch. Để được báo giá dịch vụ Digital Marketing chính xác, doanh nghiệp hãy liên lạc với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.

Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi mang đến cho doanh nghiệp những giải pháp Marketing online tối ưu ngân sách và mang lại hiệu quả cao nhất.

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI THÚC ĐẨY
THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN NGƯỜI DÙNG NHANH NHẤT.

tư vấn giải pháp marketing hiệu quả